Крст со кутија – Распетие и молитва

Крст со кутија – Распетие и молитва
Бронза
9х5,5 цм
600 денари

20