Посета на учениците од ОУ „Мирче Ацев“ од Скопје/Vizita e nxenesve te shkolles fillore Mirce Acev prej Shkupit

ПОСЕТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОУ „МИРЧЕ АЦЕВ“, СКОПЈЕ

Вчера на 12.11.2018 НУ Спомен куќа на Мајка Тереза ја посетија бројните ученици од ОУ „Мирче Ацев“ од Скопје. Посетата започна со проекција на цртаниот филм „Мајка Тереза – петиот збор“, а потоа учениците продолжија со разгледување на музејската поставка каде имаа можност подетално да се запознаат со животот на Мајка Тереза.
————————
Vizita e nxenesve te shkolles fillore Mirce Acev prej Shkupit diten e djeshme me 12.11.2018 Shtepine Memoriale Nena Tereze.
E vizituan nxenesit e sh.f.Mirce Acev prej Shkupit.
Vizita filloi me filmin e vizatuar Fjala e Peste,
Me tutje nxenesit kishin rastin te shohin edhe pjesen
e muzeut dhe te mesojne ne detaje per jeten dhe vepren
e Nenes Tereze.