Проекти

ПРЕДВИДЕНИ

Музејска дејност

Изработка на водич на Спомен-куќата на Мајка Тереза со брајово писмо

Културен караван – патувачка изложба – Крушево

Изработка и печатења на брошури на нови јазични верзии

Меѓународни проекти

Изложба, Рим

РЕАЛИЗИРАНИ

2015

Сликовница за деца „Мајка Тереза: приказна за добрината“

Културен караван – патувачка изложба – Велес

Видео презентација за лица со оштетен слух – „Тишината раскажува за Мајка Тереза“

2014

Музејска дејност

Културен караван – патувачка изложба – Битола

Откуп на фотографии од новинската агенција Associated Press

Откуп на лиценца за прикажување на цртан филм за Мајка Тереза – Петтиот збор, од продукциската куќа Paso Alto Media Films од Барселона, Шпанија

Меѓународни проекти

Изложба „Мајка Тереза – икона на милосрдието“ – Софија, Бугарија