Проекти

ПРЕДВИДЕНИ

2022

Музејска дејност

Афирмирање на животот и делото на Мајка Тереза со прекуизработка на буклет со пораки

Меѓународни проекти

Изложба „Двете рози на Исус“ во Лизје, Франција

2021

Музејска дејност

Збогатување на архивата на НУ Спомен куќа на Мајка Тереза со откуп на фотографии од Асошиетед прес
Изработка на виртуелна изложба на постојатана поставка

Меѓународни проекти