Проекти

ПРЕДВИДЕНИ

2021

Музејска дејност

Збогатување на архивата на НУ Спомен куќа на Мајка Тереза со откуп на фотографии од Асошиетед прес
Изработка на виртуелна изложба на постојатана поставка

Меѓународни проекти