Слики од отворањето на изложбата “Мајка Тереза – Светица од Скопје, Светица на светот” во Домот на културата „Тошо Арсов“ во Виница

Слики од отворањето на изложбата “Мајка Тереза – Светица од Скопје, Светица на светот” која е посветена на животот и делото на големата хуманистка Мајка Тереза во Домот на култура “Тошо Арсов” во Виница.