Статуетка – Света Мајка Тереза

Карактеристики на сувенирот:

Изработка: полиестер