Ученици во посета на НУ Спомен куќа на Мајка Тереза

Учениците од СУГС „Зеф Љуш Марку“ во посета на НУ Спомен куќа на Мајка Тереза.