Чаши со мотиви од Македонија и Скопје

Карактеристики на сувенирот: 

Изработка: керамика и принт