Буџетска сметка 2019

BPR_Budzetski_korisnici 6032018 BS_Budzetski_korisnici-603 2018 DE Budzetski_korisnici (1)603 2018 finansiski izvestaj 603 Majka Tereza 2018

Информација за посетителите

Почитувани посетители, заради големата фреквенција на туристи и потребата од одржување на музејот, ве информираме дека отсега галеријата ќе биде... View Article