Монета Мајка Терза

По повод прогласувањето на Мајка Тереза за светица на 04 септември 2016 година, Народна банка на Република Македонија ја издаде... View Article