Монета Мајка Терза

По повод прогласувањето на Мајка Тереза за светица на 04 септември 2016 година, Народна банка на Република Македонија ја издаде... View Article

Кирил и Методиј

Кирил и Методиј Сребро 3 х 4,5 цм 3800 денари Аверс: На аверсот на монетата е претставена слика на манастирот... View Article