Dita e Engjëllit

Dita e Engjëllit

Argjend
3 х 5 cm
3500 denarë

29

30

31