Gota me mesazhe nga Nena Tereze

Karakteristikat e suvenirit:

Prodhim: porcelani