Kryq me kuti – Kryqëzimi dhe lutja

Kryq me kuti – Kryqëzimi dhe lutja
Bronze
9х5,5 cm
600 denarë

20