Varëse me portret të Nënë Terezës

Varëse me portret të Nënë Terezës
Dru
4х9 cm
90 denarë

18