Ватикан издава монета со портретот на Мајка Тереза

На 6 годишнината од осветувањето на Мајка Тереза, Ватикан избра да го одбележи споменот на светицата од Скопје со посебна паричка.

Паричката е со вредност од 2 евра и на неа е портретот на Мајка Тереза ​​која држи дете од Индија, направен од уметничката Ориета Роси.

Оваа слика ја отсликува сета љубов и посветеност што Мајка Тереза ​​ги понуди за да ги олесни страдањата на „најсиромашните од сиромашните“.