В.д. амбасадорот на РСМ во Романија во посета на Спомен куќа

На 02.11.2023, во посета на НУ Спомен куќа на Мајка Тереза – Скопје, беше в.д. амбасадорот на РСМ во Романија, г. Мухарем Меџити, кој, со директорот на Спомен куќа, г. Насер Цури, за реализација на проектот “Од Скопје до Небесата” во Темишвар, ги координираа работите. Посебна благодарност и до г. Pavel Ernest Dupta, за помошта и координацијата. Меѓу другото со в.д. амбасадорот разговараа за реализираната изложба.