Директор

 

Насер Цури

+38923290848

075 211 791

naser@memorialhouseofmotherteresa.com

ncurri63@yahoo.com

23.01.1963

Образование

 2007

Дипломиран професор по одделенска настава

Педагошки факултет “Св. Климент Охридски’’ – Скопје Универзитет “Св. Кирил и Методиј’’ – Скопје

Одделенска настава на албански наставен јазик

1982 – 1986

Педагошка академија Климент Охридски – Скопје

Наставник по албански и македонски јазик

Работно искуство

2018 – 2021

Директор на НУФЦ “Вардар Филм’’ – Скопје

2015 – 2017
Наставник по албански јазик во македонските паралелки при ОУ „Живко Брајковски“ – Скопје

2004 – 2018
Наставник по албански јазик во ОУ “Живко Брајковски’’ – Скопје

1999 – UNHCR (Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите Нации) како преведувач од англиски на македонски и албански јазки и како шофер.

1995 – 2004
Наставник по македонски јазик во ОУ “Емин Дураку’ – с. Буковиќ 

Дополнителни активности

2017
Издавање на книга “Мајка Тереза’’ – светица, добродетелка, мисионерка (по повод 20 год. од упокојувањето на Мајка Тереза) – на албански и македонски јазик.

2010 – 2011

Преведувач во ЈП Комунална Хигиена – Скопје

2008 – 2010
Член на Управен Одбор ЈП Градски Паркинг – Скопје

2008 – 2011
Преведувач во ЈП Градски Паркинг – Скопје од македонски на албански јазик

2005 – 2009
Член на Совет на град Скопје

1978 –
Долгогодишен работник и соработник во КУД “Емин Дураку’’ како асистен кореограф, играорец и инструменталист.

 1977 –
 Член на музичката група “Браќата Цури’’

Јазик

Македонски јазик, Англиски јазик, Турски јазик, Српски јазик

Социјални вештини

Добри комуникациски способности,
Способност за работа во тим

Организациони вештини

Вештини за управување со настани
Вештини за управување со тимови
Вештини за јавни презентации
Вештини за менаџирање

Компјутерски вештини

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Активно користење интернет