Членови на управен одбор на НУ Спомен куќа на Мајка Тереза – Скопје:


Беќир Кубур – претседател
Мамер Шабани – член
Драган Костиќ – член
Цветанка Вучковска – Митовска – член