За посетители


Работно време

Понеделник – Петок 09:00 – 20:00

Последниот посетител влегува во 19:45

Сабота – Недела 09:00 – 14:00

Последниот посетител влегува во 13:45

Бесплатен влез

Водењето е бесплатно

За организирани групи задолжителна е претходна најава

Капела (миси)

Вторник 08:00