Картички со мисли од света Мајка Тереза

Во нашата сувенирница можете да набавите картички со мисли од света Мајка Тереза на десет јазици: македонски, англиски, хрватски, италијански, албански, германски, шпански, француски и словенски.

Споделете ги овие убави мисли со вашите пријатели од целиот свет:

„Плодот на тишината е молитвата.
Плодот на молитвата е верата.
Плодот на верата е љубовта.
Плодот на љубовта е службата.
Плодот на службата е мирот.“