Мајка Тереза на дрво

Карактеристики на сувенирот

Изработка:

Дрво

Димензии:

7,5cm  x  5cm

Цена:

180ден.