Бронзен медалјон со позлата со ликот на Мајка Тереза

Бронзен медалјон со позлата со ликот на Мајка Тереза

По повод 100 годишнината од раѓањето на Мајка Тереза е изработен медалјон со нејзин лик. Медалјонот е со димензии 4,5 cm од бронза со позлата. На предната страна на медалјонот се наоѓа ликот на Мајка Тереза, а на задната страна се наоѓа слика од Спомен – куќата на Мајка Тереза.

26

 

Аверс: Лик на Мајка Тереза

Реверс: Спомен куќа

Димензии: 4,5 cm

Материјал: бронза со позлата