Бронзен медалјон Мајка Тереза

По повод 100 годишнината од раѓањето на Мајка Тереза е изработен медалјон со нејзин лик. Медалјонот е со димензии 4,5 cm од бронза. На предната страна на медалјонот се наоѓа ликот на Мајка Тереза, а на задната страна се наоѓа слика од Спомен – куќата на Мајка Тереза.

25

Аверс: Лик на Мајка Тереза

Реверс: Спомен куќа

Димензии: 4,5 cm

Материјал: бронза

Цена: 600 денари