Минијатура од бронза на Мајка Тереза

Карактеристики на сувенирот: 

Изработка: бронза

Димензии: 8,5 x 3 cm

Автор: Бошко Чешмеџиски