Обележувачи за книги „Проштевање“

Обележувачи за книги на македонски, хрватски, албански, англиски, италијански, полски и јапонски јазик. 


На нив се наоѓа песната „Проштевање“ која ја има напишано Мајка Тереза (тогаш младата Гонџа Бојаџиу) пред своето заминување од Скопје во 1928 година.