Обележувачи за книги со мисла од Мајка Тереза

Обележувачи за книги со мисла од Мајка Тереза. На македонски, италијански и англиски јазик.

„Правете обични работи со исклучителна љубов.“