Панагија во срма

Панагија во срма
Срма во рамка
15х13 цм
700 денари

6