Проекти

ПРЕДВИДЕНИ

2023

Музејска дејност

Афирмирање на животот и делото на Света Мајка Тереза преку изработка на биографска книга на дрво 

Откуп на права и презентација на документарен филм за Мајка Тереза „Зора во Калкута“

Литературен конкурс и печатење на книга со раскази за Мајка Тереза

Меѓународни проекти

Реализација на изложбата „Од Скопје со небесата“ во Темишвар, Романија

2022

Музејска дејност

Афирмирање на животот и делото на Мајка Тереза со преку изработка на буклет со пораки

Меѓународни проекти

Изложба „Двете рози на Исус“ во Лизје, Франција

2021

Музејска дејност

Збогатување на архивата на НУ Спомен куќа на Мајка Тереза со откуп на фотографии од Асошиетед прес
Изработка на виртуелна изложба на постојатана поставка

Меѓународни проекти

2019

Музејска дејност

Обработка на брошури за лица со дислексија

Културен караван – изложба и проекција на филмови

Набавка на фотографии од канонизацијата на Мајка Тереза ​​од „Асошиетед прес“

Едукативна работилница за деца

Изработка на нова веб-страница на музејот

Превод и печатење на илустрираната книга за деца „Мајка Тереза ​​- приказна за добрината“ Збогатување на архивата на НУ Спомен куќата на Мајка Тереза ​​со набавка на фотографии од „Асошиетед прес“

Куклена претстава за деца „Мајка Тереза ​​- светицата од Македонија“

Афирмација на Скопје и НУ Спомен куќа на Мајка Тереза ​​со печатење разгледници во албум, од 10 фотографии

Научна конференција „100 години од смртта на Никола Бојаџиу“

Меѓународни проекти

Реализација на изложбата „Мајка Тереза, светица од Скопје, светица на светот“ во Марибор, Словенија

Истражување за животот и делото на Мајка Тереза ​​во архивите во Луцерн и Женева, Швајцарија