Чинии и чаши со традиционални мотиви

Уникатни чинии и чаши со традиционални мотви од македонското културно наследство.

Карактеристики на сувенирот

Изработка: керамика