Читање поезија од Здружението на писатели “ОЕНЕУМ” од Тетово

На 26ти август во рамките на манифестација “Денови на Мајка Тереза”. Здружението на писатели “ОЕНЕУМ” од Тетово, реализираа поетски час, со поезии посветени на Гонџе Бојаџиу – Мајка Тереза.