40 години од добивањето писмо од Мајка Тереза

Живко Поповски- Цветин, на в.д. директорката на НУ Спомен куќа на Мајка Тереза – Скопје, Соња Кузмановска, и подели една од 40 разгледници отпечатени по повод 40 годишнината од кога го добил писмото од Мајка Тереза, откако тој, на 21 Март 1984 година и пратил цветен цртеж за 8 Март.

На разгледницата отпечатена е пораката од писмото на Мајка Тереза но отпечатена е и неговата лична порака.