Маски

Памучна заштитна маска со ликот на Мајка Тереза Рачна изработка 150 денари

Магнети

Магнети изработени на двобоен АБС Рачна изработка 200 денари