Miniaturë bronzi e Nënë Terezës

Karakteristikat e suvenirit: 

Përgatitja: bronzi

Përmasat: 8,5 x 3 cm

Autori: Boshko Çeshmexhiski