Pjata dhe gota me motive tradicionale

Pjata unike dhe gota me motive tradicionale të trashëgimisë kulturore të vendit.

Karakteristikat e suvenirit përpunimi: qeramika