Portret i Nënë Terezës në argjend (punuar me dorë)

17

Me filigranin teknik të përpunuar nga peri i argjendit paraqiten forma të ndryshme që janë tipike të traditës popullore maqedonase.

Karakteristikat e suvenirit

Përpunimi: Argjend në kornizë
Dimensionet: 15.6 x13 cm
Çmimi: 700 denarë