Rruzare me medaljone Nënë Tereza

Rruzare në disa ngjyra me medaljone dhe kuti me imazh të Nënë Terezës

Ç`është rruzarja?

Rruzare (lat. Rosarium, që do të thotë një kurorë me trëndafila)  është një formë e lutjeve që përdoret në Kishën Katolike dhe është një seri nyejsh ose monogramesh që përdoren për të numëruar lutjet. Lutjet që luten në rruzare janë një seri prej dhjetë “Hello Mary” të quajtur dhjetëshe. Çdo dhjetëshe fillon me lutjen “Ati ynë”, pas së cilës thuhen lutjet dhjetëshe “Hello Mary” (Të falemi Mari)  luten dhe mbarojnë me “Lavdi Atit”. Gjatë recitimit të çdo dhjetëshe, konsiderohet një sakrament i rruzares, që përfaqësojnë ngjarjet në jetën e Jezusit dhe të Mërisë. Rruzarja përbëhet nga 15 sakramente, të cilat ndahen në tri qarqe tematike (të gëzuara, të ndritshme, të dhimbshme, dhe sakramente të lavdishme), bazuar në tekste biblike.

Domethënia e rruzares në jetën e lutjes së Nënë Terezës

Rruzarja ishte një lutje e preferuar e Nënës Terezë, e cila vazhdimisht bënte këtë lutje. Ajo u lut në çdo kohë, në çdo vend, por më së shumti u lut para Misterit më të Shenjtë të Altarit. E shenjta Nënë Tereza (nga Kalkuta), me shembullin e saj dhe sidomos me dëshminë e saj të qetë në përkushtimin ndaj Mërisë nëpërmjet të lutjes së rruzares, inkurajoi pasuesit e saj dhe të gjithë prej nesh të lutemi dhe të punojmë për unitet me Shën Marinë. Praktika e lutjes së rruzares në rrugë u bë pjesë e jetës së përditshme të misionareve të dashurisë, dhe ishte shenjë me të cilin njiheshin motrat kur kalonin me rruzaren e lutjes në dorë nëpër lagjet e të varfërve në Indi. Nënë Tereza u mësoi motrave të frymëzimit të Shën Mërisë duke u thënë atyre se ata duhet të nderojnë Virgjëreshën Mëria dhe “të këndojmë për lavdinë e saj kudo që të shkojmë, duke u lutur me rruzare me dashuri dhe përkushtim çdo ditë edhe në rrugë.” Në Kishën Katolike, muaji Tetori është një muaj i kushtuar Nënës së Perëndisë, në një periudhë kur në mënyrë intensive luteshin me rruzare. Nënë Tereza në një rast kishte thënë se “muaji tetor patjetër duhet të jetë i veçantë për ne, si muaji në të cilin Shën Mëria në mënyrë shumë të veçantë na fton që së bashku me të t`i përqendrojmë sakramentet e Jezuit”.