Shënues për libra “Falja”

Shënues për libra në maqedonisht, kroatisht, shqip, anglisht, italisht, polonisht dhe japonisht.


Në to gjendet kënga “Falja” e shkruar nga Nënë Tereza (atëherë e reja Gonxhe Bojaxhiu) para largimit të saj nga Shkupi në vitin 1928.