Shënues për libra me mendime të Nënë Terezës

Shënues për libra me mendime të Nënë Terezës. Në maqedonisht, italisht dhe gjuhë angleze.

„Bëni gjërat e zakonshme me dashuri të jashtëzakonshme.“