IN Shtëpia Përkujtimore Nënë Tereza


Rr. Maqedonia nr.9, 1000 Shkup

+389 (0) 2 3290 674

info@memorialhouseofmotherteresa.com