SUVENIR NËNA E MADHE

SUVENIR NËNA E MADHE

Suvenir në dy dimensione: 
6 cm x 9 cm
9 cm x 15 cm

Skulptura origjinale nga terakota u gjet në një shtëpi në vendbanimin neolitik “Tumba” Maxhari, në afërsi pranë Shkupit në vitin 1981, me një lartësi prej 39 cm.

Nëna e madhe është përfaqësuar si një perëndeshë e pjellorisë dhe ka rolin e një shenjtërore familjare që ruan paqen në shtëpi. Ajo është një mbrojtëse e shtëpisë dhe e familjes dhe simbolizon nënën që ushqen. Në Republikën e Maqedonisë, “Nëna e Madhe” (Magna Mater) është kulti më i respektuar në periudhën neolitike. Shfaqjet e para janë nga viti 6500 deri në 3500 p.e.s.

Nëna e madhe është përfaqësuar nga një cilindër me një imazh që del nga një piedestal drejtkëndor – një shtëpi. Në të njëjtën kohë, me krahë të hapura mban çatinë dhe sikur del prej saj. Karakteri është i skematizuar, sytë janë të theksuara, flokët moderne për atë kohë, gjoks të vogël dhe duart e zbukuruara me byzylykë plastike