Tapiseri me medalje Nënë Tereza

14

Tapiceri (nga frëngjishtja tapicerie- pëlhurë) – art tekstili për krijimin e mbulesave dekorative për mure dhe dysheme, për pjesët e mobileve ose si një vepër arti e pavarur. Tapiceria bëhet me dorë, në një vegjë, më shpesh me fije natyrale, leshi, liri, pambuku apo mëndafshi. Qendra më e famshme e veshjes ishte qyteti i Arasit në Francë. Në Maqedoni, tapiceritë e para janë krijuar nga Lazar Liçenoski dhe Dimçe Protuger. Më vonë ata u bashkuan me Dimçe Koco, Done Miljanovski, Diana Tomic-Radevska dhe Gjorgji Zdravev. Tapiceritë në Maqedoninë e pasluftës në fund të shekullit të 20-të ishin mjaft prezentë në shtëpitë e Maqedonisë.

Me këtë suvenir përshkruhet lidhja e Nënë Terezës me vendlindjen e saj, ku tapiceritë ishin pjesë e shtëpive.

Mendimi: “E djeshmja nuk ekziston. E Nesërmja akoma nuk ka ardhur. Kemi vetëm ditën e sotme. Le të fillojmë.”

Karakteristikat e suvenirit

Përpunimi: Tekstile dhe bronz (medaljon)
Dimensionet: 26×17 cm
Çmimi: 620 denarë