Llogaria vjetore 2021

https://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2022/03/BPR_Budzetski_korisnici-6032021.pdf https://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2022/03/BPR_Budzetski_korisnici-787-2021.pdf https://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2022/03/BS_Budzetski_korisnici-787-2021.pdf https://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2022/03/BS_Budzetski_korisnici-603-2021.pdf https://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2022/03/DE_Budzetski_korisnici-1603-2021.pdf https://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2022/03/DE_Budzetski_korisnici-1787-2021.pdf https://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2022/03/SPD_Budzetski_korisnici-603-2021.pdf https://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2022/03/SPD_Budzetski_korisnici-787-2021.pdf

NJOFTIM

IN Shtëpia Përkujtimore e Nënës Terezë është kthyer zyrtarisht në orarin e vjetër. Muzeu është i hapur për vizita çdo... View Article

NJOFTIM

Për shkak të orës policore, IN Shtëpia Përkujtimore e Nënës Terezë, në periudhën nga data 6 deri më 20 prill... View Article

Llogaria vjetore per vitin 2020

http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2021/02/SPD_Budzetski_korisnici-787-2020.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2021/02/SPD_Budzetski_korisnici-603-2020.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2021/02/DE_Budzetski_korisnici-1787-2020.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2021/02/DE_Budzetski_korisnici-1603-2020.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2021/02/BS_Budzetski_korisnici-603-2020.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2021/02/BS_Budzetski_korisnici-787-2020.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2021/02/BPR_Budzetski_korisnici-787-2020.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2021/02/BPR_Budzetski_korisnici-6032020.pdf

NJOFTIM

Të nderuar vizitorë, Duke filluar nga sot (03.07.2020), IN Shtëpia Përkujtimore e Nënës Terezë është sërish e hapur për të... View Article

Llogaria vjetore per vitin 2019

http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2020/03/BPR_Budzetski_korisnici-6032019-1.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2020/03/BPR_Budzetski_korisnici-787-2019-2.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2020/03/BS_Budzetski_korisnici-787-2019-3.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2020/03/BS_Budzetski_korisnici-603-2019-4.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2020/03/DE_Budzetski_korisnici-1603-2019-5.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2020/03/DE_Budzetski_korisnici-1787-2019-6.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2020/03/SPD_Budzetski_korisnici-603-2019-7.pdf http://memorialhouseofmotherteresa.com/wp-content/uploads/2020/03/SPD_Budzetski_korisnici-787-2019-8.pdf