Projekte

TË REALIZUARA

 

2018

Përpunimi dhe shtypja e broshurave të versioneve të reja gjuhësore.

Ekspozita “Trashëgimia e Nënë Terezës”.

 

2017

Aktiviteti i muzeut

Përpunimi dhe shtypja e broshurave versioneve të reja gjuhësore.

Përkthimi dhe botimi i librit të me fotografi Nënë Tereza “Tregimi për mirësinë” në gjuhën angleze.

Blerja e fotove nga një agjenci e njohur e lajmeve.

Karvani kulturorë – Ekspozita e udhëtimit – Gjevgjeli.

Projektet ndërkombëtare

Ekspozita “Nënë Tereza – Shenjtorja  nga Shkupi, Shenjtorja e Botës”, Japoni.

Ekspozita “Nënë Tereza- Shenjtorja  nga Shkupi, Shenjtorja  e tërë botës”, Poloni (Kielce, Katovice, Poznan).

2016

Aktiviteti i muzeut

Karvani kulturorë – Ekspozita e udhëtimit– Krushevë.

Përpunimi i një udhëzuesi në Shtëpinë përkujtimore të Nënë Terezës me alfabet Braille.

Libri me fotografi “Nënë Tereza: tregimi për mirësinë”.

Video prezantim për personat me dëmtim dëgjimi – “Heshtja flet për Nënë Terezën”.

Projektet ndërkombëtare.

Ekspozita “Nënë Tereza- Shenjtorja nga Shkupi, Shenjtorja e Botës”, Romë, Itali.

Ekspozita “Nënë Tereza – Engjëlli i përjetshëm i mëshirës”, në kuadër të sesionit të 15-të të vjeshtës të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së, Shkup 2016.

Ekspozita “Nënë Tereza – Shenjtorja nga Shkupi, Shenjtorja e Botës”, në kuadër të Konferencës së katërt botërore mbi dialogun ndërfetar dhe intercivilizues, Manastir.

2015

Aktiviteti i muzeut

Karvani kulturorë – Ekspozita e udhëtimit – Veles.

2014

Aktiviteti i muzeut

Karvani kulturorë – Ekspozita e udhëtimit – Manastir.

Blerja e fotove nga agjencia e lajmeve ,,Associated Press”.

Blerja e licencës për të shfaqur një film vizatimorë për Nënë Terezën – Fjala e pestë, nga shtëpia e prodhimit  “Paso Alto Media Films” nga Barcelona, Spanjë.

Projektet ndërkombëtare

Ekspozita “Nënë Tereza – Ikona e mëshirës” – Sofje, Bullgari.