Ky projekt u inicua dhe u mbikëqyr nga pedagogu austriak Besim Alili.

Pa ndihmën e madhe në organizim nga udhëheqësi i Departamentit për përkthim dhe interpretim, dr. Vladimir Cvetkovski, ky projekt nuk do të realizohej.

Besim Alili jep mësim në Fakultetin Filologjik në Universitetin Shën Qirili dhe Metodij, Shkup, që nga shkurti i vitit 2022 dhe është përgjegjës për ligjëratat për gjuhën dhe kulturën gjermane, falë Programit të Ligjëratave të organizuar nga Agjencioni për Arsim dhe Ndërkombëtarizim dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit të Austrisë.
 
Gjatë semestrit veror të vitit 2022, një grup studentësh përkthyen tekste të përgatitura nga IN Shtëpia Përkujtimore e Nënës Terezë, nga maqedonishtja në gjermanisht. Studentët që ishin përgjegjës për përkthimin janë:
Mihaela Andovska 
Maja Arnaudova 
Daniel Josifovski 
Vane Milkovski 
Kristina Milloshevska 
Maria Nikolovska 
Paula Panova 
Gordana Sabotkovska
Maria Tasevska 
Ky projekt u dha studentëve nga Universiteti i Shkupit një shans për të demonstruar njohuritë e tyre të gjuhës gjermane. Ky projekt jo vetëm që u ofron studentëve një pasqyrë në fushat e ardhshme të punës dhe kërkimit, por gjithashtu ka një rëndësi të madhe për fazën përfundimtare të studimeve të tyre. Përveç të ftohtit, ne si muze kemi një përfitim të madh nga ky përkthim. Si në aspektin turistik, ashtu edhe në atë kulturor, ky projekt është shumë i dobishëm për muzetë, qytetin e Shkupit dhe për marrëdhëniet ndërmjet Austrisë dhe Maqedonisë së Veriut.

Das Projekt wurde von dem österreichischen Lektor Besim Alili, MEd eingeleitet und betreut. Besim Alili, unterrichtet seit Februar 2022 an der Fakultät für Philologie an der University of Cyrill and Methodius in Skopje, wo er dank dem Lektoratsprogramm (OeAD – der Agentur für Bildung und Internationalisierung) für Deutsche Sprache und Kultur zuständig ist.

Mit großer organisatorischer Hilfe von dem Leiter für Übersetzen und Dolmetschen Dr. Vladimir Cvetkovski konnte dieses Projekt umgesetzt werden.

Im Sommer Semester 2022 haben die Studenten die Texte des Mutter Teresa Hauses aus dem Mazedonischen in die Deutsche Sprache übersetzt.

Die engagierten Studenten des Projekts die die Texte in die Deutsche Sprache übersetzt haben waren;

Mihaela Andovska
Maja Arnaudova
Daniel Josifovski
Vane Milkovski
Kristina Milosevska
Marija Nikolovska
Paula Panova
Gordana Sabotkovska

Marija Tasevska

Die StudentInnen der Universität Skopje bekamen durch dieses Projekt die Chance ihre Deutsch-Kenntnisse zu beweisen. Das Projekt bot den StudentInnen nicht nur Einblicke in zukünftige Arbeits- oder Forschungsfelder sondern war für die Abschlussphase ihres Studiums von großer Bedeutung. Abgesehen von den Studierenden profitieren die Museen ebenso durch die Deutsche Übersetzungen. Sowohl auf touristischer, aber auch kultureller Ebene ist dieses Projekt zunächst für die Museen, die Stadt Skopje und letztendlich auch für die österreichisch- nordmazedonischen Beziehungen sehr nützlich.