PËR MUZEUN

DREJTOR

Naser Curri

naser@memorialhouseofmotherteresa.com

02 3290 848

075 211 791

ncurri63@yahoo.com

Arsimimi
 2007

Profesor i diplomuar ne grupin klasor

Fakulteti pedagogjik “Shën Klimenti i Ohrit”-Shkup

Univerziteti “Shën Kirili dhe Metodi”-Shkup

Grupi klasor në gjuhën shqipe

1982 – 1986

Akademia Pedagogjike “Kliment Ohridski”- Shkup

Arsimtar i gjuhës shqipe dhe maqedone

Përvoja e punës

2018 – 2021

Drejtor në INFC “Vardar Film”- Shkup

2015 – 2017
Arsimtar i gjuhës shqipe në paralele maqedone në SHFK “Zhivko Brajkovski”- Shkup

2004 – 2018
Arsimtar i gjuhës shqipe në SHFK “Zhivko Brajkovski” – Shkup

1999 – UNHCR (Komesariati i lartë për refugjat pranë Kombeve të Bashkuara) si përkthyes nga hjuha angleze ne gjuhën maqedone dhe në gjuhën shqipe dhe si vozitës.

1995 – 2004
Arsimtar i gjuhës maqedone në SHFK “Emin Duraku”- f.Bukoviq

Aktivitete Plotësuese

2017
Botimi i librit “ Nëna Terezë”-e shenjtë,bamirëse,misionare (me rastin e 20 vjetorit të vdekjes së nënës Terezë -në gjuhën shqipe dhe maqedone.

2010 – 2011

Përkthyes në NP “Higjiena Komunale” – Shkup,nga gjuha maqedone në gjuhën shqipe

2008 – 2010
Anëtarë i Këshillit drejtues në NP “Parkingu i qytetit” – Shkup

2008 – 2011
Përkthyes në NP “Parkingu i qytetit” – Shkup nga gjuha maqedone në gjuhën shqipe

2005 – 2009
Anëtarë i Këshillit të qytetit të Shkupit

 1978 –
 Punëtorë dhe bashkëpunëtorë shumëvjecarë në SHKA”Emin                                    

Duraku”- Shkup,si asistent koreograf,valltarë dhe instrumentalist

 1977 –
Anëtarë i grupit “Vëllezërit Curri”- Shkup

Gjuhë

Gjuhë Maqedone,Gjuhë Angleze,Gjuhë Turke ,Gjuhë Sërbe

Shkathtësitë sociale

Aftësi të mira komunikuese,

Aftësi për punë ekipore

Shkathtësi organizative

Shkathtësi për menaxhim me ngjarje,

Shkathtësi për menaxhim me ekipe,

Shkathtësi për prezentime publike,

Shkathtësi menaxheriale

Shkathtësi kompjuterike

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Shfytëzimi i internetit në mënyrë aktive