Për hir të transparencës, Llogaritë Vjetore dhe Planet e Prokurimit Publik të Shtëpisë Përkujtimore të Nënë Terezës janë gjithnjë të arritshme për publikun.