Projekte

TË REALIZUARA

2020

Aktivitete të muzeut

Përkthimi dhe shtypja e figurës së Nënë Terezës – “Proverbat e Mirësisë” në italisht

Afirmimi i jetës dhe veprës së Shën Nënë Terezës nëpërmjet prodhimit të magneteve

Afirmimi i jetës dhe i veprës së Shën Nënë Terezës nëpërmjet shenjtërimit të kupave

2019

Aktivitete të muzeut

Punim i broshurës për njerëz me disleksia

Karavan kulturor – ekspozitë dhe projeksion i filmave 

Blerje e fotografive nga kanonizimi i Nënës Terezë nga „Associated Press“

Përkthimi dhe shtypja e librit të ilustruar per fëmijë “Nënë Tereza – „Tregim i mirësisë“

Pasurimi i arkivës të Shtëpisë përkujtimore të Nënës Terezë me blerjen e fotografive nga „Associated Press“

Afirmimi i vendlindjes – Shkupit dhe Shtëpisë përkujtimore të Nënës Terezë me shtypjen e kartolinave në album, 10 fotografi

Konferencë shkencore me rastin e shënimit të 100 vjetorit të vdekjes së Kolë Bojaxhiut

Projektet ndërkombëtare

Realizimi i ekspozitës “Nënë Tereza, Shënjtore nga Shkupi, Shënjtore e botës” në Maribor, Slloveni

Hulumtim i jetës dhe punës së Nënës Terezë në arkivat në Lucern dhe Gjenevë, Zvicër

2018

Përpunimi dhe shtypja e broshurave të versioneve të reja gjuhësore.

Ekspozita “Trashëgimia e Nënë Terezës”.

2017

Aktivitete të muzeut

Përpunimi dhe shtypja e broshurave versioneve të reja gjuhësore.

Përkthimi dhe botimi i librit të me fotografi Nënë Tereza “Tregimi për mirësinë” në gjuhën angleze.

Blerja e fotove nga një agjenci e njohur e lajmeve.

Karvani kulturorë – Ekspozita e udhëtimit – Gjevgjeli.

Projektet ndërkombëtare

Ekspozita “Nënë Tereza – Shenjtorja  nga Shkupi, Shenjtorja e Botës”, Japoni.

Ekspozita “Nënë Tereza- Shenjtorja  nga Shkupi, Shenjtorja  e tërë botës”, Poloni (Kielce, Katovice, Poznan).

2016

Aktivitete të muzeut

Karvani kulturorë – Ekspozita e udhëtimit– Krushevë.

Përpunimi i një udhëzuesi në Shtëpinë përkujtimore të Nënë Terezës me alfabet Braille.

Libri me fotografi “Nënë Tereza: tregimi për mirësinë”.

Video prezantim për personat me dëmtim dëgjimi – “Heshtja flet për Nënë Terezën”.

Projektet ndërkombëtare.

Ekspozita “Nënë Tereza- Shenjtorja nga Shkupi, Shenjtorja e Botës”, Romë, Itali.

Ekspozita “Nënë Tereza – Engjëlli i përjetshëm i mëshirës”, në kuadër të sesionit të 15-të të vjeshtës të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së, Shkup 2016.

Ekspozita “Nënë Tereza – Shenjtorja nga Shkupi, Shenjtorja e Botës”, në kuadër të Konferencës së katërt botërore mbi dialogun ndërfetar dhe intercivilizues, Manastir.

2015

Aktivitete të muzeut

Karvani kulturorë – Ekspozita e udhëtimit – Veles.

2014

Aktivitete të muzeut

Karvani kulturorë – Ekspozita e udhëtimit – Manastir.

Blerja e fotove nga agjencia e lajmeve ,,Associated Press”.

Blerja e licencës për të shfaqur një film vizatimorë për Nënë Terezën – Fjala e pestë, nga shtëpia e prodhimit  “Paso Alto Media Films” nga Barcelona, Spanjë.

Projektet ndërkombëtare

Ekspozita “Nënë Tereza – Ikona e mëshirës” – Sofje, Bullgari.