Bashkëpunim ndërmjet Muzeul National al Banatului në Timisoara – Rumani dhe IN Shtëpia Përkujtimore e Nënës Terezë – Shkup

Më datë 15.03.2023, u mbajt një takim ndërmjet përfaqësuesve të IN Shtëpisë Përkujtimore të Nënës Terezë – Shkup me Claudiu Ilaş, drejtor i Muzeul National al Banatului në Timisoara – Rumani dhe Muharem Mexhiti, u.d. Ambasador.