Ciceronet nga IN Shtëpia Përkujtimore e Nënës Terezë pjesë e seminarit “Standardet dhe trajtimi gjatë transportit të mallrave të luajtshme kulturore brenda dhe jashtë vendit”

Më 18 nëntor 2022, ciceronet Msc. Andriana Jelic, Cvetanka Vuçkovska – Mitovska dhe Snezhana Aleksovska ishin pjesë e seminarit “Standardet dhe trajtimi gjatë transportit të mallrave të luajtshme kulturore brenda dhe jashtë vendit”, organizuar nga IKOM MK, në hapësirat e IN Muzeu i RMV.